ReadyPlanet.com
dot
Link
dot
bulletSeasuntour
bulletThailand easy
dot
Newsletter

dot
bulletทัวร์นครวัด
bulletวิบากสันจรปราสาทขอม
Angkor Temple Site

Sieam Reap
 Roluos Group
 Banteay Srey
 Kaban Spean
 Phnom Kulan
 Beng Melea
 Phnom Krom
 Phnom Box
Preah Vihear
 Preah Khan of Kampon Svay
 
Bantaey Meanchay
Battambong 
 Ek Phnom Phnom
 Sampeou Prasat Banan
 
Kampong Thom 
 Phnom Santuk
 Prasat Andet
 Angkor wat...นครวัด ที่สุดแห่งปราสาทขอม

นครวัด [Angkor wat] ปราสาทขอม เทวาลัยอันยิ่งใหญ่แห่ง ไวษณพนิกาย ฮินดูผู้บูชาพระวิษณุ หรือนารายณ์ผู้รักษา หนึ่งในตรีมูรติ 3 เทพผู้หล่อหลอมโลก

Koh Ker...ปิรามิดแห่งปราสาทขอมarticle

 เกาะแกร์ [Koh Ker].... อาณาจักร นอกคอก ในวาระการทับซ้อนของศูนย์อำนาจสองอาณาจักร ถูกเรียกว่านอกคอกอาจเพราะ อาณาจักรเกิดจาก การปฎิวัติยึดอำนาจ (เรื่องแบบนี้มีมาแต่ดึกดำบรรพ์อาจพอกับการถือกำเนิดของมนุษย์)

Sambor Prei Kuk ป่าปราสาท .... รุ่งอรุณแห่งขอมarticle

 

สมโบ ไพรกุก [Sambor Prei Kuk].... ห่างจาก เมืองเสียมเรียบ 120 ก.ม.ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในเขตของ จ.กัมปงธม ประเทศกัมพูชา เป็นป่าปราสาท ต้นเค้าของ อารยธรรมขอม ก่อนการกำเนิดของ นครวัด Angkor wat กว่า 500 ปี ทั้งกระจุก กระจาย อยู่รายรอบ ในป่าโปร่ง

 

 

Banteay Chamar ยักษ์หลับแห่ง บันเตียร์เมียนเจย

  บันทายฉมาร์ [Banteay Chamar] ปราสาทใหญ่ที่ซุกตัวในดงป่าอีกอลังการ์หนึ่งของชัยวรมันที่ 7 รูปสลักพันมือของ อวโลกิเตศวร ที่โด่งดังข้ามโลกยังยืนอยู่รอการคารวะ

Prasat Tasom....ปราสาทตาสม งามสงบคลาสสิก

 ปราสาทตาสม [Tasom]....ปราสาทยุคสมัยของ ชัยวรมันที่7 อันมีใบหน้าแห่งบายนเป็นเอกลักษ์ หนึ่งนั้นคือปราสาทตาสม เล็กๆแต่งามชวนให้ยล โดยเฉพาะซุ้มประตูอันมีไม้ใหญ่และรากเลื้อยเกี่ยวพันเป็นเพื่อนสนิท

หน้า 1/1
1
[Go to top]